คณะผู้บริหาร

นายสุดชาย บตรแสนลี

ผู้อำนวยการ​ ฯ

 

 

 

นายสุขสันต์ วงชมภู

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ