แผนผังวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 247 หมู่ที่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทร.044-923301 โทรสาร. 044-923302

Email:: saraban@nmptc.ac.th