แผนกวิชาการบัญชี

 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ ครูประจำแผนก
นางปาณิสรา การนอก ครูประจำแผนก