พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู

นพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู โดยมี ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรแสนลี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา-ถวายเครื่องบวงสรวง โปรยข้าวตอก ดอกไม้ เจิมหนังสือและเครื่องมือช่าง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยฯ จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครู บาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชาช่างแขนงต่างๆ แก่ ศิษย์ พร้อมทั้งประกวดพานไหว้ครู เเละมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้การสนับสนุนจากผู้ประกอบการ คณะครู รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 137,000 บาท ซึ่งดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ

ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช

คลังภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1Y6zOXcuULYJ3d6V-

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ