ครูไทยวัยเกษียณ อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรแสนลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุ ครูไทยวัยเกษียณ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ เเละสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส หลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ดอกมะลิเข็มกลัดติดอกและตุ๊กตาเก็บพวงกุญแจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างกัน โดยดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ