ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” โดย ดร.นิรุตต์ บุตรเเสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญในการจดสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จึงสนับสนุนนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถและมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมในนามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RCและ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ