อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นายสุดชาย บุตรเเสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า รองผู้อำนวยการวิทยาฯกล่าวรายงานการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อธิปไตย โพเเตง เป็นวิทยากรในการ เพื่อให้คณะบริหาร ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ และสามารถปรับเปลี่ยนไต้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 โดยดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1-2 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ