กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ