คู่มือขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ภาคเรียนที่ 1/2566 📌📌กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ของผู้เรียน ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ระหว่างวันที่ 9 -10 พ.ค.66 ณ ห้องงานการเงิน และ ระหว่างวันที่ 9 - 14 พ.ค.66 ณ ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NKTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ